Jest to symbol zastępczy subdomeny nostale.grajpad.pl