Jest to symbol zastępczy subdomeny seafight.grajpad.pl